Varför ska man ha en Konferens?

konferens anledningar

Det finns många goda anledningar till att ha en konferens. En konferens kan vara det perfekta tillfället för anställda att lära sig att arbeta ihop, bygga broar mellan avdelningar och nya vänskapsband. Syftet med konferensen skall vara klart men det förgyller om något spännande och inspirerande dyker upp.

Det finns många anledningar till att ha en konferens tillsammans med din personal. En vanlig anledning är att försöka inspirera såväl chefer och anställda till att tänka på ett nytt och innovativt sätt, vilket kommer att gynna företaget i längden. I en ny miljö och i nya gruppkonstellationer finns ofta de bästa idéerna som kan appliceras på arbetsuppgifter och företagssituationer som annars känns svårlösta. Att tänka på ett nytt sätt kan också vara nyckeln till att introducera en ny produkt på ett framgångsrikt vis eller att starta upp ett nytt projekt på arbetsplatsen som alla känner sig delaktiga i.

För stora företag med flera hierarkiska nivåer är det perfekt att ha regelbundna konferenser för att uppdatera alla på företaget om nyheter och rutiner. Då blir organisationen inte så spretig och det kan också leda till att företaget känns mer horisontellt styrt, vilket i sin tur ofta leder till ny motivation bland alla i personalen.

På konferensen är det en god idé att engagera personal från olika avdelningar i ett grupparbete. Detta grupparbete kan både vara praktiskt eller teoretiskt. Uppgiften gruppen får behöver inte nödvändigtvis ha med företaget eller specifika arbetsuppgifter att göra då målet är att skapa kontakter och en ny gruppdynamik. Utan att provocera kan det vara bra om individer på arbetsplatsen tas något ur sin bekvämlighets zon så de känner att det inte är fel när saker och ting blir lite galet. När personal som normalt inte har en aktiv dialog med varandra får arbeta tillsammans kan eventuella konflikter lösas och nya vänskapsband formas.

Det behöver inte kosta en förmögenhet att hålla en konferens på företaget och man behöver heller inte åka långväga för att nå en ny inspirerande miljö. Målet är att uppmuntra din personal, skapa en ny frisk dialog samt att motivera. Allt detta kan man göra nästan hur som helst och var som helst. När du planerar din konferens, försök att tänka utanför lådan och fokusera på vad som skulle passa just på din arbetsplats. Nyttan med att ha en konferens överstiger nästintill alltid kostnaden.