Boka en Gästföreläsare till Konferensen

konferens gästföreläsare

Ge er konferens ett extra inspirerande moment med en gästföreläsare. Ja, en föreläsare som kommer utifrån kan ha större effekt på er personal än vad du anat. Ha syftet med konferensen i sinnet och välj gästföreläsaren med omsorg så kan er konferens bli årets höjdpunkt.

För att göra konferensen ännu bättre och mer varierad kan ni bjuda in en inspirerande gästföreläsare. En gästföreläsare kan ge konferensen en helt ny dimension och få den att inte kännas som enbart arbete för deltagarna. En konferens är ju ett tillfälle att ge de anställda en nytändning och känna sig motiverade i sin position på företaget eller i organisationen.

Välj gärna en föreläsare som inte talar om budgetar, organisationsteorier eller verksamhetsplaner utan istället något på ett djupare plan. Många kända gästföreläsare ta upp ämnen som berör deltagarna emotionellt och som kan ge kunskaper och verktyg de också kan använda i det privata. Föreläsningen skall inspirera till en trygghet hos deltagarna och ge motivation till att göra sitt jobb ännu bättre. Ämnen som självförtroende, egenvärde, lagkänsla och att klara överväldigande motgångar kan ha oanade effekter.

På en konferens med företaget bör inte gästföreläsaren vara en komiker eller en person som inte lär ut något. Målet är inte att underhålla utan att ge deltagarna kunskap de kan ta med till jobbet. Fundera noga över vad som kan behövas på er arbetsplats. Har ni kommunikationssvårigheter, samarbetsproblem eller vill ni kanske lyfta fram något som redan fungerar bra och som ni är stolta över. Deltagarna få inte känna att ni försöker korrigera ett dåligt beteende utan att lyfta fram något som är positivt istället och som kan bli ännu bättre.
Har ni ett speciellt syfte med konferensen så kan en gästföreläsare som kommer utifrån slänga nytt ljus på detta. Är konferensen en form av kick-off eller är det en rutinmässig konferens för ledningsgruppen? Identifiera målet med konferensen så blir det lättare att finna en passande föreläsare.

Gästföreläsaren kan också vara en del av aftonunderhållningen och då bör det inte vara ett allt för tungt och jobbigt ämne som tas upp. Detta kan ge helt fel resultat och nöjet med kvällen kan vara som bortblåst. Tänk på att föreläsaren är där för att ge nya inslag i företaget inte för att informera om tråkigheter. Fråga gärna på arbetsplatsen om det finns önskemål vad gäller föreläsare. Svaren kan överaska er.